Azil grad je ... Što je utočište grada?
ub'ezhischa gorod'a - grad u kojem je prisilno ubojica (Izlazak 21: 13) mogao pobjeći. Mojsije je Bog zapovjedio izdvojiti šest gradova traže (Brojevi 35: 6, 13-15.) A oni su: Bezer, Ramot, Golan - istok od Jordana (Pnz 4 :. 41 -43; Nav 20: 8) Kedeš; Šekem Hebron - zapad od Jordan (Pnz 19: 2 -3-Nav 20: 7 ..). U 1. Par. 6: 57, 67 prijevod je netočan - Biblija.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.