Biografski rječnik

Durnovo Ivan S.

Durnovo Ivan S. - i ... Što je Durnovo Ivan Sergejevič?
Durnovo (Ivan Sergejevič) - novinar, u 80 Moskva odvjetnik. Počeo je pisati u "ruskom glasniku", 1886. - 1887., objavio je "Delo", sada jedan od glavnih djelatnika "Moskve Gazeta".

Biografski rječnik. 2000.