Enclosure is ... Što je ograde?

ogorazhivaniyanasilstvenny grtalice feudalaca poljoprivrednici sa zemljom (koji je tada bio ograđen ogradama, jaraka, itd ...); klasični izraz pronađen u Engleskoj kraj xV - ranih XIX stoljeća. Glavni razlog izlaska iz zemlje, koji se počeo koristiti kao pašnjaci, bio je porast cijena vune i razvoj tkanine. Seljaci, koji su bili lišeni zemlje, okrenuli su se uglavnom u lutalice i prosjake. Takozvani parlamentarni (dopušten djelovanjem parlamenta) ograde (XVIII - početkom XIX. Stoljeća) dovelo je do nestanka seljaštva. * * * OGORAZHIVANIYAOGORAZHIVANIYA, prisilno protjerivanje seljaka iz zemlje (koja je zatim utvrđene s ograde jaraka); klasični izraz pronađen u Engleskoj krajem 15 - početkom 19. stoljeća.

Glavni razlog izlaska iz zemlje, koji je počeo koristiti kao pašnjaci, bio je porast cijena vune i razvoj tkanine. Seljaci, lišeni zemlje, okrenuli su se uglavnom u lutalice i prosjake. Takozvani parlamentarni (dopušten parlamentskim aktima) ograde 18 - početkom 19. stoljeća doveo je u Britaniju nestanak seljaštva.

Enciklopedijski rječnik. 2009.