Enciklopedijski rječnik

Franz Liszt pozadina

Franz von Liszt - da ... Što je Franz von Liszt?

Franz von Liszt (1851-1919), austrijski odvjetnik, jedan od osnivača Međunarodne unije kriminologa, predstavnik sociološke škole kaznenog prava. * * * POPIS fonLIST Franz Franz von (1851-1919), austrijski odvjetnik, jedan od osnivača Međunarodne unije kriminologa, predstavnik sociološke škole kaznenog prava.

Enciklopedijski rječnik. 2009.