Biografski rječnik

Fryazin Ivan

Fryazin Ivan je ... Što je Fryazin Ivan?
Fryazin (Ivan) - posjeti talijanski; služio je Ivanu III kao monetarni majstor, a obavljao je i razne druge zadatke: odlazio je kao ambasador, pregovarao, gradio gradove. Najvažnija služba koju je pružio Ivanu III. U braku sa Sophia Paleologue. F. otputovao u Rim za tu svrhu, i kao čovjek koji je imao malo interesa u religiji, praveći tu je katolička (iako Moskvi na pravoslavlje), obećao je puno tata, što nije mogao ispuniti i tako riješe slučaj brzo. Na putu iz Rima Fryazin prolazi kroz Veneciju, gdje je obasuo s počastima i darovima, kako je rekao, važno je boyars, i zamolio ga da se venecijanski ambasador Trevisan i dostaviti ga Kan u Horde. F. se složio, ali u Moskvi nije ništa rekao, želio je tajno poslati Trevizana. Međutim, slučaj je otkriven, a F. zajedno s Trevizanom poslani su u zatvor, gdje su pušteni nakon povratka veleposlanstva, koje je Ivan III poslao u Veneciju. Zakon F. protiv njegove volje prouzročio je početak odnosa s Venecijom. F. je nastavio služiti Velikom vojvodu sa svojim bratom Antonom, a 1517. godine, na primjer, popravljao je zidine Pskova.

Biografski rječnik. 2000.