Puna voda je ... Što je puna voda?

puna vodanaivysshee položaj razine vode u moru ili oceanu tijekom plime. * * * FULL WATERWATER, najviša razina vode u moru ili oceanu u plima ( vidi TANKS).

Enciklopedijski rječnik. 2009.