Biografski rječnik

Galaktion (u svijetu, Gabriel Ivanovič Belsky)

Galaktion (u svijetu, Gabriel Ivanovič Belsky) - to je ... Što je Galaktion (u svijetu, Gabriel Ivanovič Belsky)?
Galaktion (u svijetu, princ Gabriel Ivanovič Belsky) - Otkrivenje Vologda sin Boyar princ Belsky, koji je ubijen od strane stranke Shuiskis klevete. Poginuo je 24. rujna 1613. u Vologdi. Na grobu Galaktiona sagrađen je samostan, 1775. preimenovan je u Spaso-Kamenny-Dukhov.

Biografski rječnik. 2000.