ŽIvot. 33: 2 je ... Što je život? 33: 2?
I on postavi sluškinje i njihovu djecu na čelo, Lea i njezinu djecu, a Rachel i Josip je iza nas.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.