ŽIvot. 35: 13 je ... Što je život? 35: 13?
I Bog ustade iz mjesta gdje mu je govorio. Post 17: 22

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.