ŽIvot. 38: 13 je ... Što je život? 38: 13?
I javiše Tamari govoreći: Eno ti svekar se diže prema Tamnati da striže ovce.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.