ŽIvot. 9: 27 je ... Što je život? 9: 27?
Neka Bog rasproda Jafeta i neka ostane u šatorima Simova; Kanaan će biti njegov rob.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.