Postanak 10: 22 je ... Što je Genesis 10: 22?
Šemijevi sinovi: Elam, Asirski, Arpašad, Lud, Aram. 1 Ljet. 1: 17

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.