Postanak 10,5 je ... Što je Genesis 10: 5?
Oni su naseljavali narodi u svojim zemljama otoka, svaki s vlastitim jezikom, uz kuću njihovog , u svojim narodima.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.