Postanak 12: 1 ... Što je Postanak 12: 1?
Gospodin reče Abramu: "Idi iz svoje zemlje, iz rodbine i od kuće tvojega oca, u zemlju koju ću ti pokazati; Djela. 7: 3

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.