Postanak 12: 15 je ... Što je Postanak 12,15?
Faraoni su plemići i velikaši vidjeli i hvalili faraona; i ona je odvedena u kuću faraona.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.