Postanak 14: 2 ... Što je Genesis 14: 2?
su otišli u rat protiv Bera kralj Sodome, Birsha kralja Gomore, Shinab kralja Admi Šemebera kralja Sebojima i kralja Bele, koji je Soar. Post 19: 22

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.