Postanak 14: 5 ... Što je Genesis 14: 5?
U četrnaestoj godini dođe Kedor-Laomera i kraljeve koji su bili s njim i udari Refaimce u Ašterot - Karnajimu, Zuzijce u, na Emijcima na ravnici - Kirjatajim

Bibliji. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.