Postanak 16: 5 - to je ... Što je Postanak 16: 5?
i reče Saraja Abramu: Moj krivo; Davao sam sluškinju u krilo; a kad je vidjela da je začela, bila sam prezirao; Neka Gospodin suditi između mene i tebe.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.