Postanak 18: 18 je ... Što je Genesis 18: 18?
Veliki i jaki ljudi će doći iz Abrahama i svi će narodi na zemlji biti blagoslovljeni u njemu, Gd. 12: 3 Život. 22: 18

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.