Postanak 18: 19 je ... Što je Genesis 18: 19?
Jer sam njega izabrao kako da se pouči svoju djecu i svoju buduću obitelj poslije njega da hodaju kroz Gospodina, kako je dobro i pravedno; i Gospodin će učiniti ono što je Abraham rekao o njemu. Ponovljeni zakon. 4: 9 Deut. 6: 7

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.