Postanak 25: 12 ... Što je Genesis 25: 12?
Ovo je genealogija Jišmaela, sina Abrahamova, koju je Sarinu sluškinja Egipćanka Hagara rodila Abrahama; Post 16: 15

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.