Postanak 28: 2 ... Što je Genesis 28: 2?
Ustani, idi u Padan Aram, u dom Betuela oca svoje majke, i uzmi ženu odande od kćeri brata Labana svoje majke, Post 22: 22 Život. 22: 23

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.