Postanak 34: 2 ... Što je Genesis 34: 2?
okaljani i vidio je Šekem, sin Hamora, Hivijce princ zemljišta , uzeo je i spavao s njom i nasilje.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.