Postanak 45: 4 ... Što je Genesis 45: 4?
Josip odgovori braći svojoj: "Dođi k meni!" Pristigli su. Rekao je: Ja sam Josip, tvoj brat, kojeg si prodao Egiptu; Djela. 7: 13

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.