Biografski rječnik

Gerontius (Hierodeacon kroničar)

Gerontius (Hierodeacon kroničar) - to je ... Što je Gerontius (Hierodeacon kroničar)?
Gerontius - Hierodeacon kroničar; čini se, autor kronike Lesitskoy, koji je postao dio drugi Novgorodu, a završava u 1450, i pod kojim je naziv G.

leksikon. 2000.