Biografski rječnik

Gershuni Gregory A.

Gershuni Gregory A. - to je ... Što je Gershuni Gregory A.?
Gershuni, Gregory A. - jedan od glavnih osnivača Socijalističke revolucionarne stranke i svoje „militantne organizacije”. Osuđen je 1904. godine na smrtnu kaznu, zamijenjen vječnom kaznom zatvora. Sadržane u Shlisselburg, a zatim je prebačen u Akatui, odakle je opet pobjegao i sudjelovao u revolucionarnom pokretu. Umro je u inozemstvu 1909.

Biografski rječnik. 2000.