Biografski rječnik

Gromov Sergej

Sergej Gromov - i ... Što je Sergej Gromov?
Gromov (Sergej Alekseevich, 1774 - 1856) - Počasni profesor Medicinskog i Kirurškog akademije u St. Petersburgu; studirao je na Smolensk gimnaziji. Tečaj Medicinsko-kirurške akademije diplomirao je 1802. godine; poslana je na državni račun u inozemstvu tri godine; zauzela je stolicu primaljstva i forenzičke medicine s medicinskom policijom. Godine 1837. napustio je akademiju. Njegovo vodstvo - "Kratki sažetak forenzičke medicine za akademsku i praktičnu uporabu" (St. Petersburg, 1832.) dodijeljeno je od strane Ruske akademije znanosti polovica nagrade Demidov.

Biografski rječnik. 2000.