Himaphai
Himfe (Postanak 10,18) - Hamafey.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.