Hiram je ... Što je Hiram?
Hir'am (brat plemenitog) -a) (2 Sam 5: 11 ..; 3Tsar 5: 1, 2, 7, 8, 10-12, 18; 3Tsar 9 :. 11, 12, 14, 27, 10 :. 3Tsar 11, 22; 14 :. 1CH 1; 2Ch 2 :. 3, 11, 12, 8 :. 2Ch 2, 18, 2Ch 9: 10. 21) - kralj Tira, suvremeni Davida i Salomona, koji je vladao, očito, najmanje 50 godina starosti ( NRC 2 Samuel 5: 11 i 3Tsar 9: 10 -12) (no, isto ime ... bi se moglo nazvati, a njegov nasljednik, NRC 3Tsar 10: .. 11, 22; I. Flavije dijalekt odnosno oko 34 godina njegove vladavine); b) (3Tsar 7: 13, 40, 45, 2 Ljetopisa 4: 11) - umjetnik i obrtnik na casting Tira, sina ženi iz plemena Naftalijeva (Dan), poslao u Jeruzalem Hiram, kralj (u 2 Ljetopisa 2: ... 13; 2Ch 4 :. 16 nazvan Hiramov-Avy).

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.