Homografi su ... Što su homografi?

homografija Ženski; pl. (jedinstveni homograf, -a, m.). [Gr. homos - isti, grapho - pišem] Lingua. Različiti značenja riječi koje se podudaraju u pisanju (na primjer, "brašno" je proizvod i mučenje). * * * Homographs (od grčke homići. - ... i isti graf), različite riječi koje se podudaraju u pravopisu (primjerice, „brašno” - proizvod i „brašna” - muka). * * * OMOGRAFYOMOGRAFY (od grčkih homići. - Iste te se „računaju”), različite riječi koje se podudaraju u pravopisu (primjerice, „brašno.” - proizvod i „brašna” - muka).

Enciklopedijski rječnik. 2009.