Enciklopedijski rječnik

Pumpa-mlaznica

Pumpe-brizgaljke - je ... Što je ubrizgavanje pumpa?

forsunkaodnoplunzherny pumpa visokotlačna pumpa za gorivo, sjedinjeni s mlaznicom za ubrizgavanje goriva u komoru za izgaranje, npr cilindar dizel motora. * FORSUNKANASOS pumpe raspršivača, odnoplunzherny pumpa za gorivo pod visokim tlakom u kombinaciji s mlaznicom za ubrizgavanje goriva u komoru za izgaranje, npr. u dizelskom cilindru.

Enciklopedijski rječnik. 2009.