Enciklopedijski rječnik

Međunarodna pomorska Satelitska Organizacija

Međunarodna pomorska Satellite Organization - i ... Što je Međunarodna pomorska organizacija Satelitska?

Međunarodna pomorska Satellite Organization (INMARSAT), osnovana Konvencijom, 1976. Ciljevi: osigurati korištenje satelita za navigaciju ,

Enciklopedijski rječnik. 2009.