Biografski rječnik

Kamensky Petra (Pavao I.)

Kamensky Petr (Pavel Ivanovič) - to je ... Što je Kamensky Petr (Pavel Ivanovič)?
Kamensky (Petar, Pavao I. u svijetu) - misionar, svećenik sin, rođen u 1765. diplomirao je na stazi u sjemeništu; bio je "učenik" osme misije u Pekingu. Kad se vratila u Rusiju (1808.), Kamensky je imenovan u Ministarstvo vanjskih poslova kao prevoditelj. Godine 1818. imenovan je za šefom 10. misije u Kinu, zbog čega je uzeo redovničke zavjete i bio uzdignut do ranga arhimandrita. Ova misija se vratila 1831. godine. Kamenskyjevi radovi na Kini ostaju u rukopisu. Cm. Od toga A. Mozharovsky "arhimandrit Petar Kamensky" ( "Nižnji Novgorod Biskupijski novine", 1887, broj 12). N. V.

Biografski rječnik. 2000.