Biografski rječnik

Karaulova Varvara

Karaulova Varvara - to ... Što Karaulova Varvara?
Karaulova (Varvara, 1774-1842), u brak Knyazhnin poznata kao prevoditelj, njezin originalni rad „razgovor majke sa svojim mladim sinom”, objavljen u 1800 u „Ipokrene”, dio 6, i ponovno objavljenog u „Journal of dame” (1830, dio 31)

leksikon 2000 <..