Hezir je ... Što je Khezir?
Hezir) (1 Samuel 24:15) je svećenik iz obitelji Itamara, šefa sedamnaeste chrede; b) (Neh 10: 20) - analog. Azur, i.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.