Biografski rječnik

Kozlovsky Leo Stanislavovich

Kozlovski Lev Stanislavovich je ... Što je Kozlovsky Lev Stanislavovich?
Kozlovski Lev Stanislavovich je pisac. Rođen je 1877. godine. Studirao je na Sveučilištu Kharkov; za sudjelovanje u studentskom pokretu isključeno; Položio je ispit na Sveučilištu u Moskvi na Pravnom fakultetu. Objavljeno: "Esej o sindikalizmu u Francuskoj" (Moskva, 1906.), "Nove metode u socijalizmu pred sudom ruske kritike" (Moskva, 1908.). Od 1910. godine bio je aktivni član "Ruske Vedomosti", gdje je postavio mnoge članke o suvremenoj poljskoj književnosti.

Biografski rječnik. 2000.