Pod - to ... Što pod?

luchevikito isto kao radiolarijama. * * * LUCHEVIKILUCHEVIKI, isto kao radiolarijama ( cm. radiolarijama).

Enciklopedijski rječnik. 2009.