Jean Leray - je ... Što je Jean Leray?

Leray Jean (Leray) (str. 1906.), francuski matematičar, inozemni član Ruske akademije znanosti (1966) , Radovi na funkcionalnoj analizi, topologiji, diferencijalnoj jednadžbi, teoriji funkcija. * * * Leray ZhanLERE (Leray), Jean (1906-1998), francuski matematičar, inozemni član Akademije znanosti SSSR od 1966. Radovi na funkcionalnu analizu, topologiju, diferencijalne jednadžbe, teorija funkcija. Zlatna medalja njima. Lomonosov Akademija znanosti SSSR-a (1989).

Enciklopedijski rječnik. 2009.