Leysin - to je ... Što je Leysin?

Leysin (Leysin), Mountain Resort u Švicarskoj, na obroncima Berner Oberland (na nadmorskoj visini od 1268-1398 m), u blizini jezera Geneva, na jugoistočno od Lausanne. Centar za turizam i zimske sportove. * * * LEZENLEZEN (Leysin), Mountain Resort u Švicarskoj, na obroncima Bernske Alpe, na nadmorskoj visini od 1268-1398 metara, u blizini jezera Geneva. , jugoistočno od Lausannea. Centar za turizam i zimske sportove.

Enciklopedijski rječnik. 2009.