Lakoću - to je ... Što je lakoća?

Lakoća s; Pa. 1. = Svjetlo. 2. Posebna. vrijednost koja se koristi za procjenu razlika između vizualnih senzacija uzrokovane dva susjedna površina monokromatski. * Svetlotabezrazmernaya vrijednost upotrijebi za određivanje razlike između vizualni (svjetlo) osjeta uzrokovane dva susjedna površina monokromatski. * SVETLOTASVETLOTA, bezdimenzionalna se koristi za određivanje razlike između vizualni (svjetlo) osjeta uzrokovane dva susjedna površina monokromatski.

Enciklopedijski rječnik. 2009.