Enciklopedijski rječnik

Limongjian Ambartsum

Limongjyan Hambardzum je ... Što je Lmondjyan Ambartsum?

Lmondjyan Ambartsumizvesten također se zove Baba Ambartsum (1768-1839), skladatelj, muzikolog. Rođen je i živio u Carigradu. Godine 1813. izumio je takozvanu armensku notaciju (u Turskoj pod nazivom "Hambardzum's Notation"), široko korišten u devetnaestom stoljeću. u Transkaucasu. Po prvi put je izvodio glazbenu notaciju armenskih crkvenih pjesama (uključujući himne - sharakane).

Enciklopedijski rječnik. 2009.