Enciklopedijski rječnik

Logičke semantika

Logiku semantike - to je ... Što je logičan semantika?

logike. semantikateoriya koji proučava probleme tumačenja logičke račun: odnos jezika kamenca i opisao ga u stvarnost - teorija modela, uvjeti postojanja kamenca modela i njihova praktična primjenjivost, itd preciznije rečeno - deduktivno. vnaya teorija koja opisuje svojstva pojma istine u službenih jezika logike i matematike. * * * Teorija LOGIČNA SEMANTIKALOGICHESKAYA semantika, koja proučava problematiku tumačenja logaritamskih izračuna: odnos između jezika od kamenca i stvarnosti ih je opisao - modela teorije, uvjeti postojanja kamenca modela i njihovu praktičnu primjenjivost, itd preciznije rečeno - deduktivno teoriju koja opisuje svojstva pojma istine. u formaliziranim jezicima logike i matematike.

Enciklopedijski rječnik. 2009.