Lombok - to ... Što Lombok?

Lombok (Lombok), otok u sklopu Mali Sunda otoka, Indoneziji. Oko 5 tisuća km 2 . Na sjeveru su planine s vulkanom Rinjani (3.726 m). Savannah i šume. Tropska poljoprivreda. Glavni grad je Mataram. * * * LOMBOKLOMBOK (Lombok), otok u sklopu Mali Sunda otoka ( cm. Nusa Tenggara), Indonezija ( cm. Indonezija). Područje je oko 5 tisuća km 2 .

Na sjeveru - planina s vulkan Rinjani (3726 m) u srednjem dijelu - brdovitim ravnicama na jugu - vapnenački plato do 716 m naslaga olova i cinka rude ..

Klima je subequatorial monsun, mokra sezona od listopada do ožujka (ljeto južne hemisfere). Šume i šume prevladavaju, šume su visoke u planinama. Tropska poljoprivreda. Rice, kava, soje, kikiriki, duhan se uzgajaju.

Glavni grad je Mataram ( pogledajte Mataram).

Enciklopedijski rječnik. 2009.