Enciklopedijski rječnik

Lubarda Petar

Lubarda Petar je ... Što je Lubarda Petar?

Lubarda Petar (lubarda) (1907-1974), crnogorski slikar. Izraženi, zvučni krajolici, mrtve prirode, slike na temama nacionalnih priča ("Bitka na Kosovskom polju", 1953.). Od kasnih 50-ih. radio je u duhu apstraktnog ekspresionizma. * * * LUBAR PetarLUBARD (Lubarda) Petar (1907-74), crnogorski slikar. Izražajni, zvučni krajolici, mrtve prirode, slike na temama nacionalne povijesti ("Bitka na Kosovskom polju", 1953.).

Enciklopedijski rječnik. 2009.