Enciklopedijski rječnik

Liofilnog i lyophobic

Liofilnog i lyophobic - to je ... Što je liofilnog i lyophobic?

liofilnog i lyophobic (od grčke Lyo -. Otopite, philéō - ljubav i Fobos - strah), pojam kvalitativno obilježavaju interakciju čvrsta površina s liofilnog tekućine. (voda - hidrofilnost za ulja i masti - ulja prijemljivost) znači dobar (često potpuno) vlaženja, niske napetosti, otpornost na sljepljivanje površina lyophobic (hidrofobnosti, oleophobicity.) - suprotan koncept. * Liofilnog i LIOFOBNOSTLIOFILNOST i lyophobic (iz grčkoga lyo -. Otopi, phileo - kao i Fob - strah), pojmovi kvalitativno karakteriziraju interakciju krutu površinu sa liofilnog tekućine (za vodu - hidrofilnosti za ulja i masti - ulje receptivity). to znači dobar (često potpuno) vlaženja, niske napetosti, otpornost na sljepljivanje površina lyophobic (hidrofobnosti, oleophobicity.) - suprotan koncept.

Enciklopedijski rječnik. 2009.