Macke kolovoz - to ... Što August Macke?

August Macke (Macke) (1887-1914), njemački slikar i grafičar. Jedan od vodećih majstora ekspresionizma. U radovima Macke oštar, ponekad približavanje kubizma deformacije u kombinaciji s kolorističkih težnji ( „osvijetljenim staklenim”, 1912).

Enciklopedijski rječnik. 2009.