Madach Imre - to ... Što Madach Imre?

Madach Imre (madách) (1823-1864), mađarski pisac. Fantastico filozofsko-alegorijska drama u stihu „ljudske tragedije” (1861), drama „Mojsije” (1861) o jedinstvu junaka na ljude u ime nacionalne slobode, lirskih pjesama. * * * MADACH ImreMADACH (Madach) Imre (1823.-64.), Mađarski pisac. Filozofska drama u stihu „ljudske tragedije” (1861), predstava „Mojsije” (1861), lirske pjesme.

Enciklopedijski rječnik. 2009.