Manchus su ... Što su Manchus?

MANZHURA -i; pl. Ljudi Tungus-Manchurian jezične skupine, koja je autohtono stanovništvo sjeveroistočne Kine (Južna Mandžurija); predstavnika ovog naroda. ◁> Manchur, -a; m. Manchurka, -и; pl. b. - položaj, datumi. -rkam; Pa. Manchu, -th, -th. * * * Manchus (samo-ime - Manchu Nyulma), ljudi, autohtono stanovništvo sjeveroistočne Kine. Broj od 10 milijuna ljudi (1995). Jezik Manchua. Vjernici su budisti i taoisti, konfucijani. * * * MANCHURIMANCHZHURY (vlastiti naziv - Manchu Nyulma), ljudi, autohtono stanovništvo Sjeveroistočne. Kina. 10 milijuna ljudi (1992). Jezik Manchua. Vjernici su budisti i taoisti-konfucijani. Enciklopedijski rječnik. 2009.