Mandibule su ... Što su mandibule?

mandibulyto isto kao zhvaly. * * * MANDIBULIMANDIBULI, isto kao i Zhvaly ( vidi JEALS).

Enciklopedijski rječnik. 2009.