Marmara je ... Što je Marmara?

Marmara (marmara), otok u Mramornom moru. Teritorij Turske. 130 km 2 . Visina do 699 m. Oplata mramora (koja je dala ime otoku i Mramornom moru). * * * MARMARAMARMARA (Marmara), otok na zapadu Mramornog mora ( vidi MORSKA MORA). Teritorij Turske.

Područje je 130 km 2 . Najviša točka je planina Kapy (699 m). Obale su strmine s malim uvalama. Reljef je brdovit i nisko-planinski. Maslinici, vinogradarstvo, ribolov. Turizam.

Na Marmari - polog od bijelog mramora ( vidjeti MARBLE), koji je dao ime otoka i Mramornog mora.

Enciklopedijski rječnik. 2009.